Αρχεία  γεωγραφικών  δεδομένων  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  

Βόρειας  Πελοποννήσου  σε  μορφή  kml

Αρχείο Περιγραφή
GR_GR02_RBD_20130701.kmz ΟΡΙΑ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
GR_GR02_SWB_RW_20130701.kmz ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
GR_GR02_SWB_LW_20130701.kmz ΛΙΜΝΑΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
GR_GR02_SWB_CW_20130701.kmz ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
GR_GR02_SWB_TW_20130701.kmz ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
GR_GR02_GWB_20130701.kmz ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
GR_GR02_PA_A7_20130701.kmz ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΑΡΘΡΟ 7, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
GR_GR02_PA_BA_20130701.kmz ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΥΔΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
GR_GR02_PA_BI_20130701.kmz ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΗΝΩΝ
GR_GR02_PA_FI_20130701.kmz ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
GR_GR02_PA_HA_20130701.kmz ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ
GR_GR02_PA_NA_20130701.kmz ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
GR_GR02_PA_NI_20130701.kmz ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΕΥΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ΣΕ ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΖΩΝΕΣ
Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com