Αρχεία  γεωγραφικών  δεδομένων  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04) σε  μορφή  kml

 

ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
egy_rb_new2014 Λεκάνες Απορροής της χώρας (Αναθεώρηση στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης)
EL_GR04_GWB_20130722 Περιλαμβάνονται οι περιοχές των υπόγειων υδατικών συστημάτων (Graoundwater Bodies) του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_LW_20130722 Περιλαμβάνονται οι περιοχές των λιμναίων υδάτινων σωμάτων (Lakel Water Bodies) του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_RW_20130722 Περιλαμβάνονται τα ποτάμια υδάτινα σώματα (River Water Bodies) του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_CW_20130722 Περιλαμβάνονται οι περιοχές των παράκτιων υδάτινων σωμάτων (Coastal Water Bodies) του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_TW_20130722 Περιλαμβάνονται τα μεταβατικά υδάτινα σώματα (Transitional Water Bodies) του υδατικού διαμερίσματος
Περιοχές του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΤΑΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ του ΥΔ 04
EL_GR04_PA_A7_GWB_20130722 Προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού υπόγειων υδατικών συστημάτων του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_A7_LW_20130722 Προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού λιμναίων υδάτινων σωμάτων του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_A7_R_20130722 Προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού ποτάμιων υδάτινων σωμάτων του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_AQ-C_L_20130722 Περιοχές ειδών με οικονομική σημασία λιμναίων υδάτινων σωμάτων του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_AQ-C_TW_20130722 Περιοχές ειδών με οικονομική σημασία μεταβατικών υδάτινων σωμάτων του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_SFW-AC_R_20130722 Περιοχές ειδών με οικονομική σημασία ποτάμιων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_SSEAW-AC_20130722 Περιοχές ειδών με οικονομική σημασία παράκτιων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_RECW_L_20130722 Ύδατα αναψυχής εσωτερικών νερών λιμναίων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_RECW_R_20130722 Ύδατα αναψυχής εσωτερικών νερών ποτάμιων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_BA_20130722 Ύδατα κολύμβησης (αναψυχής)του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_NI_20130722 Ευπρόσβλητες στη Νιτρορύπανση Ζώνες  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_UW_CW_20130722 Ευαίσθητες περιοχές στη ρύπανση από αστικά λύματα παράκτιων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_UW_L_20130722 Ευαίσθητες περιοχές στη ρύπανση από αστικά λύματα λιμναίων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_UW_R_20130722 Ευαίσθητες περιοχές στη ρύπανση από αστικά λύματα ποτάμιων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_UW_TW_20130722 Ευαίσθητες περιοχές στη ρύπανση από αστικά λύματα μεταβατικών υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_RAMSAR_20130722 Περιοχές υδροβιοτόπων Ραμσάρ  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_BI_20130722 Περιοχές Natura (Ζώνες Ειδικής Προστασίας-ΖΕΠ)  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_HA&BI_20130722 Περιοχές Natura (με διπλό χαρακτηρισμό ΕΖΔ-ΖΕΠ)  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_HA_20130722 Περιοχές Natura (Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης-ΕΖΔ)  του υδατικού διαμερίσματος
EL_GR04_PA_NAT_20130722 Εθνικής σημασίας περιοχές ειδών και οικοτόπων  του υδατικού διαμερίσματος
ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
lakes_st_kya_egsa87 Δίκτυο παρακολούθησης λιμναίων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος σύμφωνα με την ΚΥΑ 140384/2011
river_st_kya_egsa87 Δίκτυο παρακολούθησης ποτάμιων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος σύμφωνα με την ΚΥΑ 140384/2011
coastal_st_kya_egsa87 Δίκτυο παρακολούθησης παράκτιων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος σύμφωνα με την ΚΥΑ 140384/2011
trans_st_kya_egsa87 Δίκτυο παρακολούθησης μεταβατικών υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος σύμφωνα με την ΚΥΑ 140384/2011
groundwater_st_kya_egsa87 Δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων υδάτινων σωμάτων  του υδατικού διαμερίσματος σύμφωνα με την ΚΥΑ 140384/2011
Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com