Σχέδιο διαχείρισης - Περίληψη

 

ΧΑΡΤΕΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  (GR02)

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΧΑΡΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ

1.2

Μορφολογικός και διοικητικός χάρτης

2.2

Χρήσεις γης

3.2

Υδρολιθολογικός χάρτης

4.2

Ποτάμια Υδατικά Συστήματα

5.2

Λιμναία  Υδατικά Συστήματα

6.2

Παράκτια & Μεταβατικά  Υδατικά Συστήματα

7.2

Υπόγεια Υδατικά Συστήματα

8.2

Επιφανειακά ΤΥΣ - ΙΤΥΣ

9.2

Προστατευόμενες περιοχές

10.2

Πηγές σημειακών πιέσεων σε Επιφανειακά ΥΣ

11.2

Πηγές σημειακών πιέσεων σε Υπόγεια ΥΣ

12.2

Ετήσια ένταση επιφανειακής ποσότητας  N από σημειακές και διάχυτες πιέσεις

13.2

Ετήσια ένταση επιφανειακής ποσότητας  N από σημειακές και διάχυτες πιέσεις  

14.2

Ετήσια ένταση επιφανειακής ποσότητας   P από σημειακές και διάχυτες πιέσεις  

15.2

Ετήσια αθροιστική επιφανειακή ποσότητα BOD  από σημειακές και διάχυτες πιέσεις

16.2

Ετήσια αθροιστική επιφανειακή ποσότητα Ν από σημειακές και διάχυτες πιέσεις

17.2

Ετήσια αθροιστική επιφανειακή ποσότητα Ρ  από σημειακές και διάχυτες πιέσεις 

18.2

Ετήσια αθροιστική διάλυση επιφανειακής ποσότητα ς BOD  από σημειακές και διάχυτες πιέσεις

19.2

Ετήσια αθροιστική διάλυση επιφανειακής ποσότητας Ν  από σημειακές και διάχυτες πιέσεις

20.2

Ετήσια αθροιστική διάλυση επιφανειακής ποσότητας Ρ  από σημειακές και διάχυτες πιέσεις

21.2

Θερινή  αθροιστική διάλυση επιφανειακής ποσότητας BOD  από σημειακές και διάχυτες πιέσεις

22.2

Θερινή  αθροιστική διάλυση επιφανειακής ποσότητας Ν  από σημειακές και διάχυτες πιέσεις

23.2

Θερινή  αθροιστική διάλυση επιφανειακής ποσότητα ς Ρ  από σημειακές και διάχυτες πιέσεις

24.2

Ετήσιες ανάγκες νερού ανά χρήση

25.2

Ετήσιες απολήψεις νερού ανά χρήση

26.2

Οικολογική κατάσταση επιφανειακών ΥΣ

27.2

Χημική κατάσταση επιφανειακών ΥΣ

28.2

Ποσοτική κατάσταση υπόγειων ΥΣ

29.2

Χημική κατάσταση υπόγειων ΥΣ

30.2

Επιφανειακά και υπόγεια ΥΣ για τα οποία προτείνονται  συμπληρωματικά μέτρα εως το 2015

31.2

Έτος επίτευξης στόχου - εξαιρέσεις

32.2

Υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης ΥΣ των σχεδίων διαχείρισης

33.2

Δίκτυο παρακολούθησης KYA 140384 / 2011

34.2

Προτεινόμενο   δίκτυο παρακολούθησης  επιφανειακών ΥΣ  των σχεδίων διαχείρισης

35.2

Προτεινόμενο   δίκτυο παρακολούθησης  υπογείων  ΥΣ  των σχεδίων διαχείρισης

36.2

Κατάσταση κινδύνου επιφανειακών ΥΣ

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com