Με τον Νόμο 1739 (ΦΕΚ 201 Α 20-11-1987) η Χώρα διαιρείται (Χάρτης 1) σε 14 Υδατικά Διαμερίσματα (Υ.Δ.) Τα όρια των Υ.Δ. (υδατικά όρια) είναι ανεξάρτητα της διοικητικής διαίρεσης της Χώρας (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Α & Β βαθμού) αλλά καθορίζονται από τα όρια των Λεκανών Απορροής Ποταμών που αυτά περιέχουν (Χάρτης 2). Με την υπ’ αριθμ. οικ. 706/2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/Β΄/02-09-2010 και ΦΕΚ 1572/Β΄/28-09-2010 διόρθωσης του Παραρτήματος ΙΙ) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 1300/2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 3665/Β΄/31-12-2014) ορίσθηκαν οι αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην κρατικές περιφέρειες) για την διαχείριση και προστασία τους.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, μέσω των τριών Διευθύνσεων Υδάτων (Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίου) είναι αρμόδια ή συναρμόδια για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου (EL 01), Βόρειας Πελοποννήσου (EL 02), Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 03), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL 04) και Ηπείρου (EL 05).  Πιο αναλυτικά  τα Υδατικά διαμερίσματα και οι Λεκάνες απορροής στις οποίες είναι αρμόδιες ή συναρμόδιες οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

AΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΔΕ&Ι

ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Δυτικής Πελοποννήσου

(EL 01)

Αλφειού (EL 0129),

Πελοποννήσου(54,48 %)

Δυτικής Ελλάδας (45,52 %)

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου

-

Πάμισου-Νέδοντος-Νέδα (EL 0132)

Πελοποννήσου(96,68 %)

Δυτικής Ελλάδας (3,32 %)

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου

-

Βόρειας Πελοποννήσου

(EL 02)

Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (EL 0227)

Πελοποννήσου(58,1,68 %)

Δυτικής Ελλάδας (41,9 %)

Διεύθυνση Υδάτων

Δυτικής Ελλάδας

-

Πείρου - Βέργα – Πηνειού (EL 0228)

Δυτικής Ελλάδας (100 %)

Διεύθυνση Υδάτων

Δυτικής  Ελλάδας

-

Κεφαλονιάς - Ιθάκης – Ζακύνθου (EL 0245)

Ιονίων Νήσων (100 %)

Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου

-

Ανατολικής Πελοποννήσου

(EL 03)

Οροπεδίου Τρίπολης (EL 0330)

Πελοποννήσου(100 %)

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου

-

Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL 0331)

Πελοποννήσου(100 %)

Αττικής (13%)

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου

Διεύθυνση Υδάτων Αττικής

Ευρώτα (EL 0333)

Πελοποννήσου(100 %)

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου

-

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL 04)

Αχελώου (EL 0415)

Δυτικής Ελλάδας(53,63 %)

Στερεάς Ελλάδας(24,1 %)

Θεσσαλίας(18,99 %)

Ηπείρου(3,28 %)

Διεύθυνση Υδάτων

Δυτικής . Ελλάδας

Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας

Εύηνου (EL 0420)

Δυτικής Ελλάδας(81,27%)

Στερεάς Ελλάδας(18,73 %)

Διεύθυνση Υδάτων

Δυτικής . Ελλάδας

Διεύθυνση Υδάτων Αττικής

Λευκάδας (EL 0444)

Ιονίων Νήσων (99,98 %)

Δυτικής Ελλάδας(0,02%)

Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου

-

Hπείρου (EL05)

Κέρκυρας-Παξών (EL 0534)

Ιονίων Νήσων (100 %)

Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου

-

 

   

ydatika diamerismata

 Χάρτης 1: Υδατικά Διαμερίσματα

 

 

lekanes aporois

Χάρτης 2: Λεκάνες Απορροής

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com