Mε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ θεσπίστηκε το πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες. Η Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 177772/924 (ΦΕΚ Β΄2140/22.06.2017).

Η γεωγραφική μονάδα εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας είναι η Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) (Χάρτης 1), ίδια γεωγραφική μονάδα με αυτή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής οδηγίας πραγματοποιήθηκε σε τρία (3) στάδια:

1ο Στάδιο: Προκαταρκτική εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στις λεκάνες απορροής των ποταμών και τις αντίστοιχες παράκτιες ζώνες και προσδιορισμός των περιοχών όπου υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα (Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας), (Άρθρο 4 & 5).

2ο Στάδιο: Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Άρθρο 6).

3οΣτάδιο:Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Άρθρο 7). Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας εστιαζόμενα στη πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων πλημμυρών και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του ποταμού.

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης στους επόμενους κύκλους εφαρμογής της Οδηγίας (2021 και 2027). Η διαδικασία αναθεώρησης είναι μία κυκλική διαδικασία, η οποία βασίζεται κάθε φορά σε βελτιωμένα δεδομένα και περισσότερη κατανόηση των ενεργειών και στοιχείων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας όπου λαμβάνεται υπόψη και η πιθανή επίδραση των κλιματικών αλλαγών στη συχνότητα επέλευσης φαινομένων πλημμύρας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 της Οδηγίας.

 

 

 

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) σε επίπεδο χώρας.  

Χάρτες ζωνών  δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ)

Υ. Δ. Δυτικής Πελοποννήσου (GR 01)

Υ. Δ. Βόρειας Πελοποννήσου (GR 02)

Υ.Δ. Ανατολικής Πελοποννήσου (GR 03)

Υ.Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04)

Υ.Δ. Ηπείρου (GR 05)

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Υ. Δ. Δυτικής Πελοποννήσου (GR 01)

Υ. Δ. Βόρειας Πελοποννήσου (GR 02)

Υ. Δ. Ανατολικής Πελοποννήσου (GR 03)

Υ. Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04)

Υ. Δ. Ηπείρου (GR 05)

Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας 

Υ. Δ. Δυτικής Πελοποννήσου (GR 01)

Υ. Δ. Βόρειας Πελοποννήσου (GR 02)

Υ. Δ. Ανατολικής Πελοποννήσου (GR 03)

Υ.Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04)

Υ. Δ. Ηπείρου (GR 05)

Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Υ. Δ. Δυτικής Πελοποννήσου (EL 01)

Υ. Δ. Βόρειας Πελοποννήσου (EL 02)

Υ. Δ. Ανατολικής Πελοποννήσου (EL 03)

Υ. Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL 04)

Υ. Δ. Ηπείρου (EL 05)

   

ydatika diamerismata

 Χάρτης 1: Υδατικά Διαμερίσματα

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com