Σχέδιο διαχείρισης - Περίληψη

 

ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ (GR04)

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΧΑΡΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΤΗ
1.

ΠΛΑΠ – Επισκόπηση Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

2.

Χάρτης αρμόδιων Αρχών

3.

Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα

4.

Τυπολογία επιφανειακών υδάτινων σωμάτων

5.

Υπόγεια υδατικά συστήματα

5.1

Λεκάνες απορροής ποτάμιων & λιμναίων ΥΣ

6.1

Ποσοτική κατάσταση υπόγειων υδατικών συστημάτων

6.2

Χημική κατάσταση υπόγειων υδατικών συστημάτων

7.1

Προστατευόμενες περιοχές – περιοχές πόσιμου νερού

7.2

Προστατευόμενες περιοχές – περιοχές υδρόβιων ειδών οικονομικής σημασίας και περιοχές αναψυχής

7.3

Προστατευόμενες περιοχές – Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών

7.4

Προστατευόμενες περιοχές – Περιοχές προστασίας ειδών και οικοτόπων

8.

Οικολογική κατάσταση και οικολογικό δυναμικό επιφανειακών υδάτινων σωμάτων

8.1

Σημειακές πιέσεις

8.2

Διάχυτες πιέσεις στα επιφανειακά ΥΣ

8.3

Εκτιμώμενη ένταση συνολικής πίεσης

8.4

Κατανομή γεωτρήσεων και πηγών

8.5

Περιοχές υφαλμύρινσης υπογείων ΥΣ

9.

Χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων

9.1

Συνολική κατάσταση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων

10.1

Υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης επιφανειακών ΥΣ (ΚΥΑ 140384/2011)

10.2

Επικαιροποιημένο δίκτυο σταθμών παρακολούθησης επιφανειακών ΥΣ (προτεινόμενο από το Σχέδιο Διαχείρισης)

11.1

Υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης υπογείων ΥΣ (ΚΥΑ 140384/2011)

11.2

Επικαιροποιημένο δίκτυο σταθμών παρακολούθησης υπογείων ΥΣ (προτεινόμενο από το Σχέδιο Διαχείρισης)

12.1

Περιβαλλοντικοί στόχοι επιφανειακών ΥΣ για το 2015 (Οικολογική κατάσταση)

12.2

Περιβαλλοντικοί στόχοι επιφανειακών ΥΣ για το 2015 (Χημική  κατάσταση)

12.3

Περιβαλλοντικοί στόχοι Υπόγειων ΥΣ για το 2015

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com